Váš košík
(0)
Pridané do košíku!
Košík je zatiaľ úplne prázdny
Zobraziť košík a k pokladni
Účet

Informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť BMM Retail CZ s.r.o, se sídlem U Hvězdy 1451/4, Praha 6 - Břevnov, IČO: 07195559, vedená u Městského soudu v Praze, vložka číslo 296392 (ďalej len „Správca“). Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „Nariadenie“ – a ďalšími obecne záväznými právnymi predpismi:

Rozsah  spracovávaných osobných údajov:

  • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ)
  • Kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo)
  • Informácie o nákupných zvyklostiach
  • IP adresa

Účelom spracovania je poskytovanie elektronickej služby v podobe zriadenia účtu na serveru underarmour.sk, ktorý Vám umožní pohodlnejšie nakupovanie a správu objednávok na e-shopu underarmour.sk a plnenie záväzku z kúpnej zmluvy v prípade Vášho nákupu na underarmour.sk. Elektronická služba v podobe zriadenia účtu je poskytovaná bezplatne na neobmedzenú dobu s tým, že máte možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu svoj účet zrušiť zaslaním písomnej žiadosti na info@uaretail.sk. Ďalšími účelmi spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely, plnenie zákonných povinností.    

Doba spracovania osobných údajov: po dobu registrácie Vášho účtu a po dobu 3 rokov od jeho skončenia. V prípade nákupu na underarmour.sk po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a ďalej máme povinnosť Vaše osobné údaje ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia a archivovať 10 rokov daňový doklad. V prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných zdelení, bude Správca ďalej spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných zdelení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie uskutočňované z dôvodu oprávneného záujmu Správcu. Spoločnosť BMM Retail CZ s.r.o. má teda možnosť zasielať Vám na e-mail, aj bez Vášho súhlasu, ponuky obdobného tovaru a služieb, ktoré ste na underarmour.sk zakúpili. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke. Zasielanie týchto ponúk na poskytnutý e-mail môžete tiež odmietnuť z Vášho užívateľského účtu. 

Vaše osobné údaje nebudú predávané žiadnym tretím osobám s výnimkou:

  • IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku webu underarmour.sk, marketingové analýzy a e-mailing
  • dopravcov v prípade zaslania tovaru
  • poskytovateľom platobných služieb

 

Kontaktné údaje Správcu:

adresa: U Hvězdy 1451/4, Praha 6, ČR

tel.: +421 233 006 906

e-mail: info@uaretail.sk

V prípade akýchkoľvek dotazov v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@uaretail.sk

Osobné údaje budú spracované podľa ich povahy manuálne a/alebo  automatizovane.

VIAC INFORMÁCIÍ O VAŠÍCH PRÁVACH V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NAJDETE TU