Športové fľaše Under Armour

STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT

• Pred prvým použitím všetky časti fľaše starostlivo umy teplou vodou s umývacím prostriedkom a potom vysuš.

• Nenechávaj tekutinu vo fľaši dlhšie ako 24 hodín. Po každom použití fľašu umy teplou vodou s umývacím prostriedkom a pred uskladnením / opätovným použitím usuš.

• Na očistenie fľaše NEOPOUŽÍVAJ abrazívne čistiace prostriedky či nástroje s hrubým povrchom, ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie produktu.

• Zabráň kontaktu fľaše s bielidlom alebo čističmi obsahujúcimi chlór.

• Fľašu je možné umyť v umývačke, avšak odporúča sa fľašu umývať v rukách, aby v umývačke nedošlo k poškodeniu fľaše príliš horúcou vodou či chemickými čističmi.

• Ručné umývanie sa odporúča aj z dôvodu možného uviaznutia zvyšku tekutiny v častiach fľaše, napr. v tesnení či náustku, umytím v umývačke nemusí dôjsť k úplnému odstráneniu usadených zvyškov tekutín.

• Pre čo najdlhšiu dobu uchovania studeného nápoja vo fľaši je odporúčané fľašu aj tekutinu udržiavať v izbovej/chladnejšej teplote, prípadne je možné ochladenie podporiť pridaním ľadu.

 

POUŽITIE FĽAŠE

Fľaša s odklopným viečkom

• Ak chceš viečko úplne odňať, otoč ním proti smeru hodinových ručičiek.

• Pre odklopenie krytu pítka najskôr stiahni dole zámok na viečku fľaše (ak na fľaši je), potom stlač tlačidlo.

• Na odstránenie krytu pítka vyber tesnenie vo vnútri.

• Tesnenie celého viečka je možné odňať z jeho spodnej strany.

• Pre dôkladné vyčistenie fľaše všetky časti rozober, umy, vysuš a znovu zostav.

o Pri opätovnom zostavovaní fľaše sa uisti, že tesnenie správne sedí na viečku, aby sa predišlo následnému vytečeniu tekutiny.

• Pri naplnení fľaše tekutinou vždy nechaj dostatok priestoru pre viečko, aby sa fľaša nepreplnila a tekutina nevytiekla.

• Na naskrutkovanie viečka ho nasaď na fľašu a otáčaj v smere hodinových ručičiek.

• Ak sa chceš napiť, odomkni fľašu na viečku (ak tam je) a stlač tlačidlo, čím sa odklopí kryt pítka.

• Ak dopiješ, opäť fľašu zatvor a uzamkni.

 

Fľaša so skrutkovacím viečkom

1. Ak chceš viečko úplne odňať, otoč ním proti smeru hodinových ručičiek.

2. Všetky časti umy zvlášť a potom znova fľašu zostáv.

3. Pri naplnení fľaše tekutinou vždy nechaj dostatok priestoru pre viečko, aby sa fľaša nepreplnila a tekutina nevytiekla.

4. Pre naskrutkovanie viečka ho nasaď na fľašu a otáčaj v smere hodinových ručičiek.

5. Ak sa chceš napiť, odklop kryt pítka (ak na fľaši je). Vytiahni vysoko prietokovú trysku, umiestni náustok k ústam a stlač fľašu.

6. Ak dopiješ, zatlač späť trysku a zatvor kryt pítka.

 

VAROVANIE

• VHODNÉ LEN NA STUDENÉ NÁPOJE.

• NEVKLADAJ produkt do mikrovlnnej rúry, elektrickej/plynovej rúry, na sporák, či na akýkoľvek iný zdroj tepla.

• Fľašu NEPREPLŇUJ, nechaj priestor na zátku a viečko (ak je súčasťou fľaše), aby sa predišlo vyliatiu tekutiny.

• Uistite sa, že tesnenie okolo viečka/zátky je správne umiestnené a je nepoškodené, aby tekutina neunikla cez uzáver.

• NEMANIPULUJ s fľašou inak ako vo vzpriamenej polohe, inak by mohlo dôjsť k vyliatiu tekutiny, či poškodeniu produktu.

• NENECHÁVAJ tekutinu vo fľaši dlhšie ako 24 hodín, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu tesnenia – doba funkčnosti tesnenia závisí od druhu tekutiny obsiahnutej vo fľaši.

• Ak tekutinu vo fľaši zanecháš dlhšie ako 24 hodín, otváraj fľašu opatrne, aby si sa vyvaroval/a vyliatiu tekutiny z dôvodu možného pretlaku vo fľaši. V takom prípade MIER PRI OTVÁRANÍ FĽAŠE UZÁVEROM SMEROM OD SEBA, ABY NEDOŠLO K ZRANENIU.

• NEOTVÁRAJ fľašu násilím či cudzími predmetmi.

• Pokiaľ fľašu nie je možné otvoriť štandardným spôsobom, fľašu vyhoď.

• Neplň fľašu sýtenými nápojmi a suchým ľadom, takýto obsah môže silou uniknúť z fľaše.